Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
PROJEKT:
„Wdrożenie systemu B2B integrującego procesy biznesowe Genesis Capital i jej partnerów
w obrębie transakcji inwestorskich”

Wartość projektu: 360.000,00 PLN
Wysokość dofinansowania z EFRR: 214.200,00 PLN
Wysokość dotacji celowej: 37.800,00 PLN
Okres realizacji: 2014.02.01 – 2014.11.30

Celem projektu jest zautomatyzowanie, ujednolicenie i podniesienie efektywności procesów biznesowych, które zachodzić będą pomiędzy spółka Genesis Capital i jej partnerami biznesowymi w zakresie realizacji projektów inwestorskich.

www.poig.gov.pl
www.mir.gov.pl

DOTACJE NA INNOWACJE